Info og brukertips

Tips til bedre utnyttelse av Steamer tineapparatet


Tine i vann

Dersom man tiner lengre rør med vann i (5-6 meter med vann) så vil vannet utvendig avkjøle tineslangen så mye at dampen i slangen går over til vann og effekten blir mindre. Da bør man pumpe ut vannet i slangen. Vi selger en rimelig lensepumpe med samme halvtoms nippel som i tineapparatet. Da kan man bruke tineslangen på pumpa til å suge ut vannet før man tiner videre. Får man ikke ut vannet kan man bruke et rør utenpå tineslangen (for eksempel et ø22 PEX-rør fra rørleggeren eller Biltema). Da vil avkjølingen på tineslangen bli redusert og man kan tine lengre avstander.


Tineslangen

Husk at den ubenyttede delen av tineslangen ikke bør ligge for mye i vann/snø. Dette er med å avkjøle dampen i slangen og kan bidra til å redusere effekten. Legg gjerne slangen i en kveil med noen pinner eller greiner under for å løfte den litt fra bakken.


Stikkrenner

En god løsning for stikkrenner er å ha et ø25 eller ø32 PE plastrør (vanlig sort vannledning) forhåndstrukket gjennom stikkrenna og opp på hver side tettet f.eks. med treplugger i endene. Da kan man tre hele tinerøret gjennom og varme PE-røret fra innsiden.

Da slipper man også å hakke is ned til renna dersom det har svulla mye. Når PE-røret er løst kan det dras ut (eller man kan vente litt lengre til det renner på utsiden). Husk å sette røret tilbake før nattekulda fryser stikkrenna på nytt.


Slangebruddventil på flaskeventil

Det er en slangebruddventil i propan-flaskeventilen (dersom ventilen/regulatoren  har vri-bryter på siden). Dersom man flytter /rister på propanflasken under bruk kan denne kan feilaktig slå ut og stoppe eller strupe gassen. Dersom du ikke tydelig ser flammer inn gjennom hullet på sidedekselet og hører susing av propan inn i apparatet kan denne være aktivert.

Streng da vribryteren på regulatoren og åpne denne igjen. Åpne deretter ventilen på apparatet og tenn flammen på nytt. Fortsetter disse problemene må regulatoren skiftes, ta da kontakt med oss.


Propan Steamer

Det er rekker med luftehull i dekselet under brenneren. Pass på at disse ikke blir blokkert, for eksempel ved at apparatet synker ned i snøen. Blir disse hullene blokkert blir effekten sterkt redusert og apparatet vil sote mye.


Propan Steamer - virker dårlig

Tommelfinger-regelen er at apparatet skal koke opp 7 liter vann på ca 12 minutter. Tar det vesentlig lengre tid er det noe galt med apparatet. Sotbelegg er et problem noen kunder har hatt pga manglende lufttilgang som beskrevet ovenfor. Dette kan gjenkjennes på at tenneren ikke fungerer og apparatet brenner med en gul flamme, nesten som på en oljelampe.

For å fjerne denne soten må man sette apparatet med bunnen opp, borre ut pop-naglene som skjøter dekslene midt under og bøye disse til side for å skrape og vaske. Bruk hansker da dekslene er skarpe i kantene! Dekslene kan deretter bøyes tilbake og monteres sammen igjen med karrosseriskruer.


Erfaring i bruk


Stikkrenner og veivedlikehold

Mange av våre kunder har kjøpt apparatet for tining av stikkrenner og drensrør. For disse oppgavene er den propanfyrte Steameren godt egnet.

Et tips for stikkrennene er å legge inn et plugget plastrør ( f eks. ø32 mm.) gjennom stikkrenna på høsten med 1-2 meter ende stikkende opp på hver side av veien. Når da stikkrenna er frosset kan man relativt enkelt bruke tineapparatet og tine gjennom dette. Da slipper man også å hakke seg ned til enden av stikkrenna.


VVS-bransjen

Tineapparatet ble i utgangspunktet utviklet på forespørsel fra en rørlegger. De testet prototypen på STEAMER i to kalde vintre (09/10 og 10/11) og mange oppdrag for fortvilte kunder har vist at tineapparatet er er verktøy mange rørleggere kan ha bruk for. Oppdragene har vært svært varierte. Fra de vanlige tineoppdrag av vannrør og avløpsrør til igjenfrosne nedløpsrør. Nye rør er av plast, og vårt gamle tineapparat som baserer seg på strøm forutsetter at det er metallrør. Derfor er det nok denne Steameren jeg vil anbefale andre å kjøpe sier rørleggeren.

 

Bygg og Anlegg

For de som jobber i bygg og anlegg vil det også være et kjent problem med frosne trekkerør og stikkrenner på vinterstid. Et tineapparat som Steamer vil kunne løse problemer for kunder og få i gang eget utstyr som har frosset. Det er jo ikke bare rør som kan tines og varmes med den vanndampen som Steameren produserer. Også fastfrosne bolter og utstyr, dieselfiltre osv. kan varmes enkelt utvendig med denne.

Vi anbefaler stort sett den propandrevne Steameren til denne sektoren. Den har god effekt (ca 6,0 kW) og kan brukes overalt utendørs bare man er oppmerksom på at apparatet har en åpen flamme og kan representere en brannfare.


Kapasitet

Vi pleier å anbefale STEAMER til tining av rør og stikkrenner opp til ø300 mm. Større rør kan også enkelt tines, men da vil man bruke noe mere tid. Tinerøret er 12 mm. utvendig, så rør helt ned i 20 mm innvendig diameter kan tines. Med apparatet følger 16 meter tineslange. Dette er den mest praktiske lengden å håndtere. Det kan imidlertid leveres lengre tinerør for de som ønsker dette. Vi har brukt inntil 35 meter tineslange og vil si at dette er maks dersom man fremdeles skal ha litt fart i dampen. Med Steameren leveres en spesialdesignet dyse som gjør tining av rør over ca ø110 mm og betongrør / korrugerte rør vesentlig enklere.


Elektrisk eller propan?

STEAMER propan er den mest allsidige da denne kan brukes overalt utendørs bare man er oppmerksom på at apparatet har en åpen flamme og kan representere en brannfare. Dette er også den rimeligste versjonen.

STEAMER elektrisk er den eneste av de to som kan brukes innendørs pga. brannfare og fare for Co2 forgiftning ved bruk av propantineren. Vi anbefaler som oftest den elektriske til VVS bransjen da det her ofte er bruk i en kjeller eller lignende.

De to versjonene har omtrent lik effekt.